7. Međunarodno takmičenje pijanista “Ivan Rijavec“

25 mar 2018

REZULTATI UČENIKA NAŠE ŠKOLE NA 7.Međunarodnom takmičenju pijanista“Ivan Rijavec“ Rogaška Slatina – Slovenija

  Ime I prezime Inst. Kat. Nastavnik: Broj bodova:        Negrada:
1. Osman Hadžić

Rijad Kučuk

klavir-četvororučno   II Jasmina Đokić

Jasna Tokača

      95,75            PRVA
2. Harun Čovčić klavir-solo   VI Jasna Tokačaa       93,50            DRUGA
3. Pierre Bennett klavir-solo   VI Damir Mujanović       93,00            DRUGA