I INTERNACIONALNO TAKMIČENJE PIJANISTA MEMORIJAL MATUSJA BLUM SARAJEVO 2019.

28 maj 2019
  Ime I prezime Inst. Kat. Nastavnik: Broj bodova:        Negrada:
1. Ena Čekić klavir  B Marijana Perković        96,00            PRVA
2. Uma Smajlović klavir  A Jasna Tokača        95,75            PRVA
3. Anja Bajrambašić klavir  Pr. Jasmina Đokić        95,50            PRVA
4. Osman Hadžić klavir  C Jasmina Đokić        95,00            PRVA
5. Kanita Babović klavir  C Ana Kobelja        94,00            DRUGA
6. Hana Grebo klavir  B Amela Arifhodžić        93,75            DRUGA
7. Hannah Muharemović klavir  B Jasna Tokača        93,75            DRUGA
8. Vega Krasny klavir  Pr. Ana Kobelja        93,25            DRUGA
9. Eva Emilija Topić klavir   A Marijana Perković        91,00            DRUGA
10. Nada Pojskić klavir   A Jasna Tokača        90,50            DRUGA
11. Maša Vujić klavir   C Marijana Perković        90,25            DRUGA
12. Rijad Kučuk klavir   C Jasna Tokača        90,00            DRUGA
13. Nora Dizdar klavir   A Ana Kobelja        89,50            TREĆA
14. Hana Hadžibegić klavir   A Amela Arifhodžić        89,00            TREĆA
15. Matea Vujić klavir   B Marijana Perković        89,00            TREĆA
16. Merjem Čatić klavir   B Nedžmija Mulabdić        88,75            TREĆA
17. Ilma Babačić klavir   A Nataša Ostojić        88,50            TREĆA
18. Zana Haverić klavir   A Nataša Ostojić        88,25            TREĆA
19. Neira Mačkić klavir   A Imana Brahić        88,00            TREĆA
20. Maja Tafro klavir   C Amela Arifhodžić        86,00            TREĆA
21. Mia Imamović klavir   A Ana Kobelja        83,75            UČEŠĆE