I Kantonalno takmičenje Sarajevo 2017

07 jun 2017

Rezultati učenika naše škole sa I Kantonalnog takmičenja Sarajevo 2017

Ime I prezime Inst. Kat. Nastavnik: Broj bodova: Nagrada:
1. Hana Smajić violina   II Amila Damjanović     100,00      SPECIJALNA
2. Adela Muminhodžić v.celo   III Dijana Pelidija        97,66          PRVA
Zara Pandur klavir Pre. Dijana Pelidija        97,66           PRVA
4. Andrea Božinović klavir    I Marijana Perković        96,66           PRVA
5. Ena Čekić klavir    I Marijana Perković        96,00           PRVA
6. Lana Pokrklić v.celo Pre. Dijana Pelidija        95,60           PRVA
7. Osman Hadžić klavir   II Jasmina Đokić         94,33          PRVA
8. Aida Lemešević violina   I Dijana Đurđević         93,66          PRVA
9. Šejma Kolar v.celo Pre. Dijana Pelidija         92,00           PRVA
Tarik Hadžić klavir    I Sabina Marijanović         92,00           PRVA
11. Katarina Tvrtković violina   I Mladen Tvrtković         91,60          PRVA
12. Edvin Zametica klavir   II Darko Miketek        91.00           PRVA
13. Harun Čovčić klavir   II Jasna Tokača         90,66           PRVA
14. Ismihan Mešić violina Pre. Alija Holjan         90,00           PRVA
Sarah Mulić klavir   I Nataša Ostojić         90,00           PRVA
Hana Ademagić klavir    I Alisa Halilović         90,00           PRVA
17. Muhamed Džinalić v.celo   II Dijana Pelidija         89,00          DRUGA
Maša Garić v.crlo    I Dijana Pelidija         89,00          DRUGA
19. Hana Grebo klavir   II Amela Arifhodžić         88,33          DRUGA
20. Hannah Muharemović klavir   I Jasna Tokača         88,00           DRUGA
Maša Vujić klavir   II Marijana Perković         88,00           DRUGA
22. Lejla Sajra Ramović klavir    I Nataša Ostojić         86,66           DRUGA
23. Nerina Pajić violina    I Dijana Đurđević         86,33           DRUGA
Merjem Sidran violina Pre. Nejra Kovač         86,33           DRUGA
25. Merima Peljto v.celo   II Dijana Pelidija         86,00           DRUGA
26. Iman Hadžić klavir   III Jasmina Džokić         84,00           DRUGA
27. Kanita Lojić violina Pre. Nejra Kovač         81,00           DRUGA
28. Maja Tafro klavir    II Amela Arifhodžić         78,00            TREĆA
29. Hanan Filipović klavir    II Damir Mujanović         76,00            TREĆA
30. Ervin Macić klavir    II Ana Kobelja         74,00            TREĆA
31. Hena Jašarević klavir   III Ana Kobelja         72,00            TREĆA
32. Ranija Karović violina   II Nejra Kovač         65,00           POHVALA
33. Ena Herenda violina    I Nejra Kovač         62,66           POHVALA
34. Anastasija Ferraby violina   III Nejra Kovač         61,33           POHVALA
35. Ilma Hodžić violina   II Nejra Kovač         61,00           POHVALA

SPECIJALNE: 1

PRVE: 15

DRUGE: 11

TREĆE: 4

POHVALE: 4