I međunarodno takmičenje kamerne muzike “Olivera Đurđević”

25 mar 2018

Rezultati učenika naše škole na I međunarodnom takmičenju kamerne muzike “Olivera Đurđević” Beograd 2018.

Ime I prezime Inst. Kat. Nastavnik: Broj bodova:        Negrada:
1. Lana Pokrklić

Šejma Kolar

Petra Zontar

Aiša Pelidija

klavirski trio

3 v.cela i klavir

  I

II

II

I

Dijana Pelidija

 

 

Jasmina Đokić

      99,00            PRVA