Upis učenika u Prvi razred za školsku 2024/2025. godinu

04 mar 2024

Prijemni ispiti održat će se za sljedeće instrumente (odsjeke):

MATIČNA ŠKOLA
klavir, gitara, harmonika, violina, violončelo, flauta i klarinet

Na prijemni ispit za navedene instrumentalne odsjeke se mogu prijaviti učenici koji u školskoj 2023/2024. godini pohađaju III razred osnovne škole. Na prijemnom ispitu se provjerava muzikalnost (potrebno je da kandidat otpjeva dvije melodične pjesmice), muzička memorija i osjećaj za ritam.

Obrazac za prijavu prijemnog ispita nalazi se na web stranici škole od 04. do 22.marta 2024.godine, www.omsmp.edu.ba, u glavnom meniju pod nazivom „PRIJAVA ZA PRIJEMNI ISPIT 2024“ i na početnoj stranici ispod glavnog menija (svi podaci u prijavi se odnose na podatke prijavljenog kandidata) . Nakon popunjene forme, pritiskom na opciju POŠALJI Vaša prijava će biti uspješna. Potvrdni mail o prijemu prijave će Vam biti automatski poslan na mail adresu koju ste upisali prilikom popunjavanja online prijave(ukoliko ne dobijete povratni mail treba da kontaktirate upravu škole do 22.marta 2024.godine).

Prijavu kandidata možete izvršiti i u prostorijama škole (Josipa Štadlera br.1), ručnom popunom obrazca za prijavu do 14 sati svakog radnog dana. PRIJAVE SE PRIMAJU OD 04. DO 22. MARTA 2024. GODINE.

26.marta na službenoj web stranici škole i na oglasnoj tabli škole bit će objavljen raspored i satnice polaganja kandidata na prijemnom ispitu planiranom za 28. i 29. mart 2024.godine.
Sa sobom, prilikom dolaska, kandidat treba da ponese i izvod iz matične knjige rođenih i broj obrazovnog identifikatora (oID broj).

ONLINE PRIJAVA

UPIS JE ZAVRŠEN