Balet Ples sabljama

10 jun 2017

Baletna tačka Ples sabljama na konertu muzičkih škola Kantona Sarajevo 12.12.2016. godine