6. Festive Gala Academy Concert W. A. Mozart

03 feb 2019

28. januara 2019. g.,u Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, održan je 6. Festive Gala Academy Concert W. A. Mozart, u organizaciji Malog Mozarta. Na ovom svečanom koncertu učestvovali su i mnogobrojni učenici iz naše škole: Nora Dizdar l r., Chiara Jewells Lee Hadžić IV r., Mahdi Ćerimagić V r., Kanita Babović VI r., te dvoje učenika iz pripremnog razreda Dino Imran Mulahusić i Vega Krasny iz klase prof. klavira Ane Kobelje; Lana Pokrklić ll r., Šejma Kolar lll r., Emina Taso l r. i još jedan pripremac Ahmed Pelidija iz klase prof. violoncella Dijane Pelidije; Aiša Pelidija ll r. iz klase prof. klavira Jasmine Đokić; Andrea Božinović IV r. , klasa prof. klavira Marijane Perković; Harun Čovčić, učenik prve bošnjačkw gimnazije, koji je završio našu školu, ali i dalje gaji ljubav prema klaviru iz klase prof. Jasne Tokače.