Raspored polaganja prijemnog ispita u martovskom roku, instrument gitara

29 mar 2023

31.3.2023 u 15:30h – Prostorije OMŠ “Mladen Pozajić”

1. Ema Skalonja
2. Ema Sipkar
3. Tahir Karamović
4. Ajna Dolovac
5. Ivan Maraus
6. Arman Delimustafić
7. Mustafa Pačo

 

31.3.2023 u 16:30h – Prostorije OMŠ “Mladen Pozajić”

1. Kerim Cogo
2. Davud Hodžić
3. Zara Kulenović
4. Dania Ćupina
5. Nadja Beridan
6. Annur Radeljaš