XI MEĐUNARODNI FESTIVAL DANI HARMONIKE – UGLJEVIK 2019.

05 maj 2019
  Ime I prezime Inst. Kat. Nastavnik: Broj bodova:        Negrada:
1. Emir Ahmetović harmonika   III Raisa Bužimkić       71,33            TREĆA