XV Internacionalnom takmičenje „Davorin Jenko“ Beograd 2018

25 mar 2018

REZULTATI UČENIKA NAŠE ŠKOLE NA XV Internacionalnom takmičenju „Davorin Jenko“ Beograd 2018

Ime I prezime Inst. Kat. Nastavnik: Broj bodova:        Negrada:
1. Harun Čovčić klavir-solo   VI Jasna Tokačaa       91,00            DRUGA
2. Osman Hadžić

Rijad Kučuk

klavir-četvororučno   III Jasmina Đokić

Jasna Tokača

      85,25            TREĆA